Rodo

Klauzula informacyjna ochrona danych osobowych

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. INFORMUJEMY, IŻ:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Wójcik Development Adam Wójcikowski z siedzibą Projektowana 12,
  05-120 Legionowo tel. 502 469 160, e-mail: adam.wojcikowski@o2.pl
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem agenta biura, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych)
  • marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (np. kredyty w banku)
  • wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
 3. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowe, biuro prawne, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, podmioty prowadzące system wymiany ofert w tym w MLS i Platforma Mieszkaniowa, deweloperzy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni – należy pod tym rozumieć działania bezpośrednie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji wysyłanej listem, oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń)
 5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
 6. W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 12. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta.
 13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.